ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Το γραφείο μας, έχοντας εμπειρία σε αρχαιολογικές εφαρμογές της τοπογραφίας και της γεωπληροφορικής, παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Αποτυπώσεις ανασκαφών
  • Γεωμετρική Τεκμηρίωση μνημείων
  • Φωτογραφική τεκμηρίωση αρχαιολογικών χώρων και ανασκαφών
  • Αεροφωτογραφήσεις μνημείων και αρχαιολογικών χώρων
  • Τρισδιάστατη μοντελοποίηση αντικειμένων
  • Παραγωγή τομών και αναπτυγμάτων από τρισδιάστατα μοντέλα
  • Ορθοφωτοχάρτες
  • Αποτυπώσεις προσοψεων κτιρίων
  • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για αρχαιολογικές περιοχές και αρχαιολογικούς χώρους
Skip to content