ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Αναλαμβάνουμε

 • Δηλώσεις κτηματολογίου
 • Γεωεντοπισμούς ακινήτων
 • Τοπογραφικά διαγράμματα
 • Οριοθετήσεις γεωτεμαχίων
 • Ενστάσεις δηλώσεων κτηματολογίου
 • Διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΑΣ

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΩ ΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ;

Η δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο είναι από το νόμο υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά). Συγκεκριμένα, εάν δεν έχει υποβληθεί δήλωση για ακίνητο περιοχής υπό κτηματογράφηση, θα πρέπει είτε ο αρχικός ιδιοκτήτης να το δηλώσει και στη συνέχεια να το μεταβιβάσει ή το ακίνητο να μεταβιβαστεί και στη συνέχεια να δηλωθεί από το νέο ιδιοκτήτη. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για όσα ακίνητα δεν έχει υποβληθεί δήλωση δεν μπορεί να εκδοθεί άδεια δόμησης.

ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ;

Εκτός από το έντυπο της δήλωσης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι:

 • Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, που τεκμηριώνει το δικαίωμα σε ακίνητο (π.χ. συμβόλαιο).
 • Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο.
 • Τυχόν τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, έγγραφο (σκαρίφημα, οδοιπορικό κ.λπ.) από το οποίο προκύπτει η θέση του ακινήτου.
 • Αποδεικτικό καταβολής πάγιου τέλους κτηματογράφησης.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΡΘΕΤΕ Σ’ ΕΜΑΣ;

Το γραφείο μας πλαισιώνεται από επιστήμονες οι οποίοι δραστηριοποιούνται ενεργά στην περιοχή του Ν. Λευκάδας και είναι γνώστες των ειδικών συνθηκών της περιοχής. Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα και αξιοπιστία, να σας βοηθήσουμε στον ακριβή εντοπισμό της ιδιοκτησίας σας σε οποιοδήποτε σημείο του Νομού με το ελάχιστο κόστος.

Ελάτε σε εμάς για να αναλάβουμε:

 • Τη συμπλήρωση της Δήλωσης Ιδιοκτησίας για το Εθνικό Κτηματολόγιο
 • Τον ακριβή εντοπισμό της ιδιοκτησίας σας
 • Την υποβολή της δήλωσης στο Κτηματολογικό γραφείο χωρίς ουρές και ταλαιπωρίες


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ.

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΥΠΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Δήμος Λευκάδας

 • Δ.Ε. Λευκάδας
  ΤΚ Αγίου Νικήτα, Καλαμιτσίου
 • Δ.Ε. Ελλομένου
  Μεγάλο Αυλάκι, Βλυχό, Κατωχώρι, Νεοχώρι, Πόρος, Φτερνό, Χαραδιάτικα, Παλιοκατούνα
 • Δ.Ε. Απολλωνίων
  Όλοι οι οικισμοί: Βασιλική, Άγιος Ηλίας, Άγιος Πέτρος, Πόντι & Ρουπακιάς, Αθάνι & Άγ. Νικόλαος Νηράς, Βουρνικάς, Δράγανο & Πανωχώρι, Εύγηρος & Σύβοτα, Κομηλιό, Κοντάραινα, Μαραντοχώρι, Νικολή, Μανάσι και Άγιος Βασίλειος, Σύβρος, Χορτάτα
 • Δ.Ε. Καρυάς
  Εγκλουβή
 • Δ.Ε. Σφακιωτών
  Οικισμοί Εξάνθειας και Δρυμώνα
 • Δήμος Μεγανησίου
  Όλοι οι οικισμοί
 • Δ.Ε. Καλάμου
 • Δ.Ε. Καστού

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ

Αν δεν υποβάλατε δήλωση ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο εμπρόθεσμα μπορείτε να υποβάλετε εκπρόθεσμη δήλωση κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης και μέχρι την ημερομηνία που θα οριστεί με απόφαση του ΥΠΕΚΑ. Στην περίπτωση αυτή όμως προβλέπεται η επιβολή προστίμου ανάλογα με το είδος και την αξία των ακινήτων. Σημειώνεται ότι η διαδικασία βεβαίωσης και εν συνεχεία επιβολής προστίμου, θα ενεργοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Συνεπώς, σε αυτή τη φάση δεν πληρώνετε πρόστιμο, παρά μόνο το πάγιο τέλος με τη γνωστή διαδικασία στις συνεργαζόμενες τράπεζες.

Skip to content