ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η εμπειρία μας , σε συνδυασμό με τον ολοκληρωμένο τοπογραφικό εξοπλισμό που διαθέτουμε, μάς επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών τοπογράφου, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πελάτη και τις απαιτήσεις της εποχής.

Αναλαμβάνουμε τοπογραφικές εργασίες για:

  • Εκπόνηση τοπογραφικών διαγραμμάτων για Άδειες δόμησης, Συμβολαιογραφικές πράξεις.
  • Διορθωτικές Πράξεις Εφαρμογής
  • Διαγράμματα Γεωμετρικών Μεταβολών (Διορθώσεις Κτηματολογίου) σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΚΧΑ Α.Ε.
  • Μελέτες καθορισμού αιγιαλού και παραλίας
  • Οριοθέτηση υδατορεμμάτων
  • Βαθυμετρία
  • Αναγνώριση προϋφιστάμενων οδών
  • Χαράξεις – οριοθετήσεις οικοπέδων – γηπέδων, δρόμων, ορίων απαλλοτρίωσης, Ρυμοτομικών – Οικοδομικών γραμμών
  • Μελέτες υψομετρίας – Μηκοτομές
Skip to content