ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Με σύγχρονο εξοπλισμό παρέχουμε τις ακόλουθες εφαρμογές για κατασκευές:

  • Ίδρυση και συντήρηση δικτύων οριζοντίου και κατακορύφου ελέγχου
  • Χαράξεις
  • Ογκομετρίες – έλεγχος όγκου υλικών
  • Διαχείριση προόδου κατασκευής με τρισδιάστατα μοντέλα, αεροφωτογραφίες και βίντεο
  • Παραγωγή τρισδιάστατων μοντέλων κτισμάτων
  • Υπολογισμός χωματισμών
Skip to content