ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η ομάδα μας παρέχει υποστήριξη σε μελετητές, με τις παρακάτω εφαρμογές:

  • Επίγειες Αποτυπώσεις – υψομετρία
  • Φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις
  • Ψηφιακά μοντέλα εδάφους (DTM)
  • Ορθοφωτοχάρτες μεγάλης κλίμακας – υψηλής ευκρίνειας
  • Τρισδιάστατα μοντέλα εκτάσεων για εκπόνηση Masterplan και αρχιτεκτονικές μελέτες τοπίου (Landscape)
  • Τρισδιάστατα μοντέλα κτιρίων και αποτυπώσεις προσόψεων για αρχιτεκτονικές μελέτες και αναπλάσεις κτιρίων
Skip to content