ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εκπονούμε μελέτες Φωτοερμηνείας και Τηλεπισκόπησης χρησιμοποιώντας Αεροφωτογραφίες, Δορυφορικές εικόνες για διάφορες εφαρμογές όπως:

  • Αντιρρήσεις κατά Δασικών χαρακτηρισμών και Δασικών Χαρτών
  • Αναγνωρίσεις μονοπατιών – οδών
  • Αντιδικίες
  • Αναγνώριση κτισμάτων προϋφιστάμενων του 1955
  • Ένταξη κτισμάτων στο ν. 4178/13 για τακτοποίηση αυθαιρέτων
  • Περιβαλλοντικές μελέτες, δείκτες βιομάζας βλάστησης, αναγνώριση ασθενειών βλάστησης
  • Πολυφασματικές εικόνες για παρακολούθηση καλλιέργειας ακριβείας
Skip to content